Bắt bệnh qua Lục hào - Thầy Linh - Ngũ hành Chính phái

Bắt bệnh qua Lục hào

Sức khoẻ của con người là thứ quý giá nhất. Tuy dùng lục hào luận bệnh tật không thể thay thế y học hiện đại, nhưng dù tiên tiến thế nào thì máy móc chỉ có thể tìm ra bệnh tật đã tồn tại, còn lục hào lại có thể vượt qua không gian lẫn thời gian, đoán ra thời điểm và vị trí có thể phát bệnh trong tương lai. Điều này cực kỳ quan trọng, hỗ trợ trị bệnh hay phòng bệnh chủ động hơn. Ảnh 1, bác sỹ khám không ra, nhưng tham chiếu của lục hào lại có thông tin hữu ích.

Lục hào cũng không phải là chìa khoá vạn năng, có quẻ còn không hiển thị thông tin cụ thể hay đầy đủ, nhưng thông tin của lục hào lại rất phong phú, biết kết nối thông tin các hào cũng giúp bạn tìm ra các thông số phù hợp.

Vd ảnh 2 là trường hợp quẻ Sơn Trạch Tổn, luận giản đơn theo Kinh Dịch là xấu, nhưng xem chi tiết theo Lục hào lại khác.

Hay nhiều khi bệnh viện bắt không ra bệnh, hoặc bận chưa có thời gian đi khám,… bạn đều có thể dựa vào Lục hào để dự báo dự đoán. Ảnh 3 là ví dụ tiêu biểu.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *