Đệ tử ngũ hành chính phái - Thầy Linh - Ngũ hành Chính phái

Đệ tử ngũ hành chính phái

Ngũ hành Chính phái thu nhận đệ tử theo nguyên tắc riêng.

1. Học những kiến thức cơ bản
Bạn cần học những khóa cơ bản sau:
– Phong thủy A
– Phong thủy B
– Công cụ cơ bản
– Linh phù
Tuy các khóa học còn nhiều, nhưng đây là những kiến thức cơ bản để bạn hiểu phần nào về kiến thức khoa học lẫn tâm linh mà Ngũ hành chính phái giới thiệu.

Đọc thêm: Ngũ hành chính phái

Chưa học hết, có đăng ký được không?
Được, chỉ cần tham dự tối thiểu khóa phong thủy A, là có thể dăng ký, nhưng khi học hay hỏi bất cứ kiến thức nào khác bạn sẽ phải đóng phí.

Vậy sẽ được miễn phí các khóa học khác chứ?
Không. Chỉ miễn phí khi Chính phái chia sẻ kiến thức theo kiểu hội thảo, webinar,… cũng như trong group để bổ sung kiến thức cho đệ tử. Các khóa học đều phải đóng phí.

Cứ đăng ký là thành đệ tử sao?
Sau khi đăng ký + tuyên thệ, nếu đủ điều kiện bạn sẽ được công bố trở thành đệ tử Ngũ hành chính phái, cấp độ phổ thông. Ngoài ra còn 2 cấp độ khác: Đệ tử truyền nghề (học khóa truyền nghề Master 1 năm), Đại Đệ tử (học khóa chân truyền Mentor 5 năm). Hai cấp dộ này vẫn cần  đăng ký và tuyên thệ.

2. Mẫu đăng ký
Bạn cần tải mẫu đăng ký sau: bấm ở đây.

3. Tuyên thệ
Sẽ gửi sau khi nhận bản đăng ký.

4. Đóng lệ phí
Sau khi được xét duyệt, bạn cần đóng phí gia nhập, đóng 1 lần duy nhất: 880.000đ
Chi phí này dùng để gửi Bộ chứng nhận đệ tử Ngũ hành chính phái (Phù giấy, phù đồng,…) và các xử lý liên quan. Không hoàn trả trong bất cứ trường hợp nào.

5. Quyền lợi
Tham gia group nguhanhchinhphai để hướng dẫn các kiến thức liên quan, nhất là học thuật, cũng như các kiến thức ngũ hành trong cuộc sống, công việc.

Nguyễn Mạnh Linh
Ngũ hành Chính phái
Viện Phong thủy Thế giới

Check Also

048 Ba lô thầy phong thủy có những gì, hành trang khảo sát tư vấn (Thầy Nguyễn Mạnh Linh)

Tôi làm clip Ba lô thầy phong thủy có những gì, khi chuẩn bị chuyến …

7 comments

  1. Để tử xin gia nhập ngũ hành chính phái

  2. Em đồng ý làm đệ tử Ngũ hành Chính phái !

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *