Phong thủy Review - Phong thủy Bộ Giáo dục và Đào tạo có gì mới - Thầy Linh - Ngũ hành Chính phái

Phong thủy Review – Phong thủy Bộ Giáo dục và Đào tạo có gì mới

Bộ Giáo dục và Đào tạo có trụ sở tại 35 Đại Cồ Việt, Hà Nội. Phong thủy tốt, sẽ hỗ trợ cho các nhà hoạch định chính sách làm tốt hơn chức năng nhiệm vụ của mình, đặc biệt là các vấn đề mà xã hội quan tâm như chương trình đào tạo, hay giáo trình giảng dạy.
Muốn đổi mới căn bản, toàn diện nền giáo dục thì chúng ta cần bắt đầu từ chính phong thủy của bộ giáo dục và đào tạo. Đất tốt, trường khí tốt mới có thể ngồi để suy nghĩ, xây dựng được những chương trình đào tạo chất lượng.

Theo đo đạc có thể thấy tòa nhà tọa Nam hướng Bắc, cách cục song tinh hội tọa. Khí vượng đến từ phía sau.
Trước mặt cần có minh đường rộng rãi, nên có sân rộng và mở cổng ở đây là hợp lý.

https://youtu.be/hDNZnLV1UGk

Check Also

048 Ba lô thầy phong thủy có những gì, hành trang khảo sát tư vấn (Thầy Nguyễn Mạnh Linh)

Tôi làm clip Ba lô thầy phong thủy có những gì, khi chuẩn bị chuyến …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *