Chính sách bảo mật

Bằng cách truy cập Web học (quyhoach.edu.vn / chuyengiaphongthuy.vn / hosotuyetmat.com / hosotuyetmat.vn), bạn đồng ý bị ràng buộc bởi các điều khoản và điều kiện của Chính sách Bảo mật này. Nếu bạn không đồng ý, vui lòng không sử dụng hoặc truy cập Trang web của chúng tôi.

Chỉ bằng việc sử dụng Trang web, bạn hoàn toàn đồng ý với việc chúng tôi sử dụng và tiết lộ thông tin cá nhân của bạn theo Chính sách Bảo mật này. Chính sách Bảo mật này được kết hợp với và tuân theo Điều khoản Sử dụng.

Khi bạn sử dụng Trang web của chúng tôi, chúng tôi thu thập và lưu trữ thông tin cá nhân của bạn, thông tin này do bạn cung cấp tùy từng thời điểm. Mục tiêu chính của chúng tôi khi làm như vậy là cung cấp cho bạn trải nghiệm an toàn, hiệu quả, mượt mà và tùy chỉnh. Điều này cho phép chúng tôi cung cấp các dịch vụ và tính năng có nhiều khả năng đáp ứng nhu cầu của bạn và tùy chỉnh Trang web của chúng tôi để làm cho trải nghiệm của bạn an toàn và dễ dàng hơn. Quan trọng hơn, trong khi làm như vậy, chúng tôi thu thập thông tin cá nhân từ bạn mà chúng tôi cho là cần thiết để đạt được mục đích này.

Nói chung, bạn có thể duyệt Trang web mà không cần cho chúng tôi biết bạn là ai hoặc tiết lộ bất kỳ thông tin cá nhân nào về bản thân. Khi bạn cung cấp cho chúng tôi thông tin cá nhân của bạn, bạn sẽ không ẩn danh với chúng tôi. Nếu có thể, chúng tôi cho biết trường nào là bắt buộc và trường nào là tùy chọn. Bạn luôn có tùy chọn để không cung cấp thông tin bằng cách chọn không sử dụng một dịch vụ hoặc tính năng cụ thể trên Trang web. Chúng tôi có thể tự động theo dõi thông tin nhất định về bạn dựa trên hành vi của bạn trên Trang web của chúng tôi. Chúng tôi sử dụng thông tin này để thực hiện nghiên cứu nội bộ về nhân khẩu học, sở thích và hành vi của người dùng để hiểu rõ hơn, bảo vệ và phục vụ người dùng của chúng tôi. Thông tin này được tổng hợp và phân tích. Thông tin này có thể bao gồm URL mà bạn vừa đến (cho dù URL này có trên Trang web của chúng tôi hay không), URL mà bạn truy cập tiếp theo (URL này có trên Trang web của chúng tôi hay không), thông tin trình duyệt máy tính của bạn và địa chỉ IP của bạn.

Chúng tôi sử dụng các thiết bị thu thập dữ liệu như “cookie” trên các trang nhất định của Trang web để giúp phân tích luồng trang web của chúng tôi, đo lường hiệu quả quảng cáo và thúc đẩy sự tin cậy và an toàn. “Cookie” là các tệp nhỏ được đặt trên ổ cứng của bạn để hỗ trợ chúng tôi cung cấp dịch vụ của mình. Chúng tôi cung cấp một số tính năng nhất định chỉ khả dụng thông qua việc sử dụng “cookie”.

Chúng tôi cũng sử dụng cookie để cho phép bạn nhập mật khẩu của mình ít thường xuyên hơn trong một phiên. Cookie cũng có thể giúp chúng tôi cung cấp thông tin nhắm mục tiêu đến sở thích của bạn. Hầu hết các cookie là “cookie phiên”, nghĩa là chúng sẽ tự động bị xóa khỏi ổ cứng của bạn khi kết thúc phiên. Bạn luôn có quyền từ chối cookie của chúng tôi nếu trình duyệt của bạn cho phép, mặc dù trong trường hợp đó, bạn có thể không sử dụng được một số tính năng nhất định trên Trang web và bạn có thể được yêu cầu nhập lại mật khẩu thường xuyên hơn trong phiên.

Ngoài ra, bạn có thể gặp “cookie” hoặc các thiết bị tương tự khác trên các trang nhất định của Trang web do các bên thứ ba đặt. Chúng tôi không kiểm soát việc sử dụng cookie của các bên thứ ba.

Nếu bạn chọn mua hàng trên Trang web, chúng tôi sẽ thu thập thông tin về hành vi mua hàng của bạn.

Nếu bạn giao dịch với chúng tôi, chúng tôi sẽ thu thập một số thông tin bổ sung, chẳng hạn như địa chỉ thanh toán, số thẻ tín dụng / thẻ ghi nợ và ngày hết hạn thẻ tín dụng / thẻ ghi nợ và / hoặc các chi tiết về công cụ thanh toán khác và thông tin theo dõi từ séc hoặc lệnh chuyển tiền.

Chúng tôi thu thập thông tin nhận dạng cá nhân (địa chỉ email, tên, số điện thoại, chi tiết thẻ tín dụng / thẻ ghi nợ / công cụ thanh toán khác, v.v.) từ bạn khi bạn thiết lập tài khoản miễn phí với chúng tôi. Mặc dù bạn có thể duyệt qua một số phần của Trang web của chúng tôi mà không cần phải là thành viên đã đăng ký, nhưng một số hoạt động nhất định (chẳng hạn như đặt hàng) yêu cầu đăng ký. Chúng tôi sử dụng thông tin liên hệ của bạn để gửi cho bạn các phiếu mua hàng dựa trên các đơn đặt hàng trước đó và sở thích của bạn.

Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân để cung cấp các dịch vụ mà bạn yêu cầu. Trong phạm vi chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn để tiếp thị cho bạn, chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn khả năng từ chối sử dụng như vậy. Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn để giải quyết tranh chấp; khắc phục sự cố; giúp thúc đẩy một dịch vụ an toàn; thu tiền; đo lường sự quan tâm của người tiêu dùng đối với các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi, thông báo cho bạn về các ưu đãi, sản phẩm, dịch vụ và cập nhật trực tuyến và ngoại tuyến; tùy chỉnh trải nghiệm của bạn; phát hiện và bảo vệ chúng tôi khỏi sai sót, gian lận và hoạt động tội phạm khác; thực thi các điều khoản và điều kiện của chúng tôi; và như được mô tả khác cho bạn tại thời điểm thu thập.

Trong nỗ lực cải tiến liên tục các sản phẩm và dịch vụ của mình, chúng tôi thu thập và phân tích dữ liệu nhân khẩu học và hồ sơ về hoạt động của người dùng trên Trang web của chúng tôi.

Chúng tôi xác định và sử dụng địa chỉ IP của bạn để giúp chẩn đoán sự cố với máy chủ của chúng tôi và để quản trị Trang web của chúng tôi. Địa chỉ IP của bạn cũng được sử dụng để giúp xác định bạn và thu thập thông tin nhân khẩu học rộng rãi.

Đôi khi chúng tôi sẽ yêu cầu bạn hoàn thành các cuộc khảo sát trực tuyến tùy chọn. Các cuộc khảo sát này có thể yêu cầu bạn cung cấp thông tin liên hệ và thông tin nhân khẩu học (như mã vùng, tuổi hoặc mức thu nhập). Chúng tôi sử dụng dữ liệu này để điều chỉnh trải nghiệm của bạn tại Trang web của chúng tôi, cung cấp cho bạn nội dung mà chúng tôi nghĩ rằng bạn có thể quan tâm và hiển thị nội dung theo sở thích của bạn.

Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin cá nhân với các tổ chức và chi nhánh khác của chúng tôi để giúp phát hiện và ngăn chặn hành vi trộm cắp danh tính, gian lận và các hành vi bất hợp pháp tiềm ẩn khác; tương quan các tài khoản có liên quan hoặc nhiều tài khoản để ngăn chặn việc lạm dụng các dịch vụ của chúng tôi; và để tạo điều kiện cho các dịch vụ chung hoặc đồng thương hiệu mà bạn yêu cầu khi các dịch vụ đó được cung cấp bởi nhiều tổ chức công ty. Các tổ chức và đơn vị liên kết đó có thể không tiếp thị cho bạn do kết quả của việc chia sẻ như vậy trừ khi bạn chọn tham gia một cách rõ ràng.

Chúng tôi có thể tiết lộ thông tin cá nhân nếu luật pháp yêu cầu hoặc với thiện chí tin rằng việc tiết lộ đó là cần thiết một cách hợp lý để đáp ứng trát đòi hầu tòa, lệnh tòa hoặc quy trình pháp lý khác. Chúng tôi có thể tiết lộ thông tin cá nhân cho các văn phòng thực thi pháp luật, chủ sở hữu quyền của bên thứ ba hoặc những người khác với thiện chí tin rằng việc tiết lộ đó là cần thiết một cách hợp lý để: thực thi Điều khoản hoặc Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi; phản hồi các khiếu nại rằng quảng cáo, đăng bài hoặc nội dung khác vi phạm quyền của bên thứ ba; hoặc bảo vệ quyền, tài sản hoặc sự an toàn cá nhân của người dùng của chúng tôi hoặc công chúng.

Chúng tôi và các chi nhánh của chúng tôi sẽ chia sẻ / bán một số hoặc tất cả thông tin cá nhân của bạn với một pháp nhân kinh doanh khác nếu chúng tôi (hoặc tài sản của chúng tôi) có kế hoạch hợp nhất hoặc được pháp nhân kinh doanh đó mua lại hoặc tổ chức lại, hợp nhất, tái cấu trúc hoạt động kinh doanh. Nếu một giao dịch như vậy xảy ra, pháp nhân kinh doanh khác (hoặc pháp nhân kết hợp mới) sẽ được yêu cầu tuân theo chính sách bảo mật này liên quan đến thông tin cá nhân của bạn.

Trang web của chúng tôi liên kết đến các trang web khác có thể thu thập thông tin nhận dạng cá nhân về bạn. World Institute of Fengshui (Vien Phong thuy The gioi) không chịu trách nhiệm về các hoạt động bảo mật hoặc nội dung của các trang web được liên kết đó.

Powered by BetterDocs